ارزیابی دانش بنیان‌ها به پارک‌های علم و فناوری دانشگاهی واگذار شود

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کارهای نوین جوانان وندا:

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: پارک‌های علم و فناوری توانایی ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان نوع سه را دارند و براین اساس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌تواند با برون سپاری این وظیفه را به پارک‌های دانشگاهی واگذار کند.

پارک‌های علم و فناوری در سراسر دنیا با هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کارهای دانش محور تشکیل شده‌اند و با توجه به وضعیت محیطی و سیاست گذاری های کلان در سطح داخلی و خارجی پارک ها، چشم‌اندازها و مأموریت‌های متفاوتی را دنبال می‌کنند.

 این پارک ها دارای مکانیسم های زیرساختی مهمی هستند که باعث انتقال یافته‌های تحقیقات دانشگاهی و تولید دانش مضاعف و در نهایت عامل تسریع رشد اقتصادی در سطح ملی و منطقه‌ای می‌شوند. این مهم به صورت گسترده‌ای در کشورهای مختلف دنیا به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شده‌است.

 در بسیاری از موارد، پارک‌های فناوری موجب ایجاد شغل، رشد درآمد و درگیر شدن در صنایع دارای رشد می‌شوند. از طرفی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد برای تجزیه و تحلیل در سطح ملی یا محلی در زنجیره ارزش کارآفرینی، نهادهای علمی مهمی به‌شمار می آیند.

از سوی دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بخشی از زنجیره کارآفرینی و اکوسیستم نوآوری در کشور را تشکیل می دهند که برخی از آنها در پارک های علم و فناوری مشغول هستند.

در حاضر در ایران ۴۹ پارک علم و فناوری وجود دارد که در این مراکز شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان بسیاری درحوزه های مختلف حضور داشته و فعال هستند.

در ۱۰ سال گذشته با شکل گیری اکوسیستم نوآوری در کشور و تشکیل شرکت‌های دانش بنیان بسیاری از شرکت‌های فناور مشغول در پارک های علم و فناوری توانستند با گذر از ارزیابی های صورت گرفته، دانش بنیانی خود را کسب کنند و از حمایت های این قانون بهره مند شوند.

شرکت‌ها برای کسب عنوان دانش‌بنیانی، باید از ارزیابی کارگروه شرکت‌های و موسسات دانش بنیان که تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، عبور و دانش بنیانی خود را دریافت کنند.

 حال به گفته معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران لازم است که ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تسریع در کارها برون سپاری شود و در این خصوص پارک های علم و فناوری دانشگاهی گزینه خوبی برای این کار هستند و توانایی انجام آن را دارند.

ایرج اله دادی در این خصوص گفت: در حال حاضر مرجعیت ارایه صلاحیت دانش‌بنیانی شرکت‌ها در کشور برعهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که این خود یک ضعف و چالش است، چرا که دانش بنیانی شرکت ها فرآیندی دارد و در موادی ارزیابی این فرآیندها زمان‌بر است.

وی با یادآوری اینکه در کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، کارگزاران ارزیابی فعال هستند، خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور، می توانند شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های فناور در پارک های علم و فناوری دانشگاهی باشند، در فرآیند ارزیابی شرکت ها برای دانش‌بنیان شدن در هر ۲ گروه، پارک های علم و فناوری هیچ نقشی ندارند و این موضوع در واقع یک چالش است.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ادامه داد: درحال حاضر ۴۹ پارک علم و فناوری و ۲۲۴ مرکز رشد و یک پردیس فناوری درحوزه علم و فناوری کشور فعال هستند و از این تعداد پارک فعال درکشور ۱۱ پارک علم و فناوری دانشگاهی است که بزرگ ترین آنها نیز پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است.

اله دادی از شرکت های فعال را در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران عنوان کرد که ۹۰ شرکت دانش بنیان هستند چرا که مرجع احراز صلاحیت دانش‌بنیانی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است، بنابراین این امر به عنوان یک چالش در توسعه زیست بوم دانش‌بنیان در کشوربه حساب می آید و نکته ای است که باید تلاش شود تا ارزیابی دانش بنیان ها به پارک های علم و فناوری نیز واگذار شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر ما در رده بندی شرکت‌های دانش‌بنیان، دانش‌بنیان نوع سه را نیز داریم، پارک های فناوری می‌توانند ارزیابی این شرکت‌ها و تایید آنها را در اختیار بگیرد.

معاون پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با بیان اینکه با توجه به شعار سال که تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین است، گفت: در صورت افزایش ارایه درخواست شرکت های مستقر در پارک ها برای دانش بنیانی، ظرفیت ارزیابی و رسیدگی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود ندارد، در این خصوص اگر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ارزیابی دانش بنیان ها را به پارک های علم و فناوری دانشگاهی برون سپاری کنند، بسیار در توسعه زیست بوم دانش بنیان  و نوآوری کشور تاثیرگذار خواهد بود.

اله دادی ابراز امیدواری کرد: در آینده برنامه ای اجرا شود تا پارک های علم و فناوری منتخب تاحدی مرجع تعیین دانش بنیان ها در کنار معاونت علمی و فناوری کشور شوند.

در حال حاضر بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *