استادان

صفحه استادان

امیر حسین اسدی

امیر حسین اسدی

مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی
دکتر محمد رضا عشقی

محمد رضا عشقی

روانشناس و مدرس دانشگاه
دکتر منصوره بهرامی پور

منصوره پوربهرامی

روان درمانگر كودك و نوجوان هيأت علمى دانشگاه
دکتر نسرین اصغر زاده

نسرین اصغرزاده

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر اباسلط خراسانی

اباسلط خراسانی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر کورش فتحی واجارگاه

کوروش فتحی واجارگاه

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
نفیسه رفیعی

نفیسه رفیعی

عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان
صفحه استادان

علی صفدریان

دکتری (مدیریت منابع انسانی)
صفحه استادان

ساناز منصف

فوق دکتری نوآوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد حسین یارمحمدیان

محمد حسین یارمحمدیان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان