اخبار و اطلاعیه ها

اولین نیروگاه خورشیدی اجتماعی برای کودکان کار

اولین نیرگاه خورشیدی اجتماعی برای کودکان کار

اولین نیروگاه خورشیدی اجتماعی به نفع کودکان کار در ایران

سرمایه گذاری زیست محیطی و پایدار برای توانمندسازی کودکان کار در اصفهان

جهت مشارکت و کسب اطلاعات بیشتر به سایت
http://tmd-ngo.org/
مراجعه کنید.

لطفا این فراخوان را در صفحات مجازی خود به اشتراک بگذارید.

اولین نیروگاه خورشیدی کودکان کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.