اخبار و اطلاعیه ها

دوره بازاریابی دیجیتال داده محور

این یک دوره است

توضیحات

کسب‌وکارهـای نـوین امـروزه بـا چـالـش‌هـای مـتفاوتی مـواجـه می‌شـونـد. این چـالـش‌هـا عـلاوه بـر شـناوری محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت شامل تغییر ابزارها و راهکارهای موفقیت آن‌ها نیز می باشد.
پیش‌بینی مـوسـسات تحقیقاتی بـزرگ دنیا شـامـل گـارتـنر و مکینزی و همچنین کتاب‌هـا و مـقالات آکادمیک سـال ۲۰۲۰ بـه بـعد بـر این مـوضـوع تـاکید دارنـد که کسب‌وکارهـا بـرای بـازاریابی مـوفـق در دنیای امـروز بـا سـه رونـد در ارتـباط هستند.
رونـد اول داده مـحوری: داده مـحوری یکی از الـزام‌هـای امـروزه کسب‌وکارهـاست، زیرا داده بـه عـنوان یکی از مـهمترین دارایی‌های کسب‌وکارهای نوین می‌باشد.
رونـد دوم بـازاریابی دیجیتال: امـروزه بـازاریابی دیجیتال بـه عـنوان مـهمترین پیش بـرنـده بـازاریابی اسـتراتـژیک می‌بـاشـد. یادگیری و بـگارگیری این تـاکتیک‌هـا بـر اسـاس اسـتراتـژی‌هـای دقیق راه گشای بسیاری از کسب‌وکارهـا می‌باشد.
رونـد سـوم بـازاریابی در عـصر تکنولـوژی: تکنولـوژی‌هـای انـقلاب صنعتی چـهارم که نـحوه فـعالیت کسب‌وکارهـا را تغییر دادنـد. تکنولـوژی‎‌هـایی نظیر هـوش مـصنوعی، داده‌هـای کلان، اینترنـت اشیاء و بـلاکچین رونـد شـناسـایی و درک مشتری و ارائه خدمات بازاریابی را تغییر داده‌اند.
دوره طـراحی شـده بـا تـرکیب سـه رونـد حـاکم بـر بـازاریابی نـوین در سـال ۲۰۲۲ بـرای تـوانـمند‌سـازی فـعالان حـوزه کسب‌وکار برای پیشبرد کسب‌وکار خود طراحی شده است.

سر فصل ها

• بازاریابی نسل پنجم
• بازاریابی دیجیتال داده محور
• جعبه ابزار بازاریابی دیجیتال
• هوش رقابتی دیجیتال
• هک رشد
• بازی وار سازی داده محور
• داده کاوی در بازاریابی (بدون کد نویسی)
• اتوماسیون بازاریابی

این دوره پیش نیاز ندارد.

مدت زمان دوره 56 ساعت می‌باشد که در جلسات 4 ساعته برگزار خواهد شد. 

زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ساعت 17 تا 21

سخنران

سامان صادق زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *