اخبار و اطلاعیه ها

سامانه ثبت پیشنهادات شهروندان در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سامانه ثبت پیشنهادات شهروندان در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعال شد

بر اساس رویکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اخذ و استفاده از نظرات، ایده ها و پیشنهادات صاحب نظران، متخصصان و آحاد مردم برای بهبود امور مربوط با بخش های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه ثبت پیشنهادات شهروندان در صفحه اصلی سایت این وزارتخانه فعال شد.

این سامانه متشکل از بخش هایی همچون «ثبت پیشنهاد، ویرایش پیشنهاد، پیگیری وضعیت پیشنهاد و راهنمای پیشنهاد دهندگان» است.

مخاطبین گرامی می توانند از طریق لینک

http://mardom.mcls.gov.ir/ 

وارد این سامانه شوند و درخواست و پیشنهاد خود را به ثبت برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.