اخبار و اطلاعیه ها

عقد تفاهم نامه با جهاد دانشگاه صنعتی استان اصفهان و اداره ورزش وجوانان

تفاهم نامه

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب وکارهای نوین جوانان وندا:
چهارم اردیبهشت ماه 1401 در راستای اجرای برنامه های تعریف شده در سال جاری، عقد تفاهم نامه با جهاد دانشگاه صنعتی استان اصفهان و اداره ورزش وجوانان منعقد گردید.

در خصوص برنامه های اجرایی توسعه کسب وکارهای نوین برای جوانان و اجرای فرایند آموزش ، توانمند سازی ، بهسازی و اشتغال پایدار بر ان شدیم با رویکرد و نگاه ایجاد ارتباط سازنده با جریان سازی مولد در ابعاد و زیر ساخت های بنیادی در اکوسیستم اشتغال زایی و به تبع ان کارافرینی در سطوح خرد و کلان با جهاد دانشگاهی صنعتی استان اصفهان و اداره ورزش وجوانان شهرستان اصفهان تفاهم نامه ای به منظور استفاده از توان بالقوه و ظرفیت های اجرایی و ساختاری و زیربنایی طرفین جهت استفاده بهینه حادث گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.