معرفی مراکز شتاب دهنده

مراکز شتاب دهنده شرایط رشد و توسعه استارتاپ ها را فراهم می کنند.

مهمترین این خدمات، مشاوره و راهنمایی است. همچنین آموزش های لازم برای کسب و کار مورد نظر.

در اختیار گذاشتن فضای کار اشتراکی نیز توسط بیشتر شتاب دهنده ها انجام می شود.

از دیگر مواردی که شتاب دهنده ها به استارتاپ ها ارائه می دهند، ارتباط آنها را سرمایه گذاران است.

شتاب دهنده تخصصی ابر زندگی

شتاب دهنده پیشگامان

خانه نوآوری اصفهان

هاب شیراز

خانه خلاق و نوآوری مد و پوشاک مدسا

مرکز نوآوری بانوان ازنو

خانه استارتاپ کرج

خانه خلاق و نوآوری تم

خانه خلاق و نوآوری اروند

خانه خلاق و نوآوری ستاپ

کارخانه نوآوری البرز

مرکز نوآوری انرژیک

کارخانه نوآوری دیهیم

شتاب دهنده نانوپل

مرکز نوآوری بازدریایی

شتاب دهنده توانا

فضای کار اشتراکی مکعب

فضای کار اشتراکی صفاتک

فضای کار اشتراکی زرافه

شتاب دهنده ارزش آفرینان

شتابدهنده وینوهاب

مرکز نوآوری و شتابدهنده فینوداد

شتابدهنده سی سو تک

شتابدهنده پلنت

شتاب دهنده سریرلند

مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر

شتابدهنده کارا

شتاب دهنده تریگ آپ

سرزمین نوآوری گرین وب

شتاب دهنده ایلسا

شتاب دهنده هاوش

شتاب دهنده هم آوا

شتاب دهنده تگ

شتاب دهنده تاب تک

شتابدهنده فردوسی

شتاب دهنده طرفه نگار

شتاب دهنده اینو مکث

شتاب دهنده نکسترا

شتابدهنده دیموند

مرکز نوآوری انرژیک

شتابدهنده همتک

شتابدهنده پویتک

شتابدهنده ویکست

شتابدهنده آرتان 1100

شتابدهنده آبان

شتابدهنده دانش بنیان سیوان

شتابدهنده مهام توس

شتابدهنده متاسیل

اکتوتک

شتابدهنده اسمارت ایکس

اکسیر

شتاب دهنده دانش بنیان صدر فردا

هوشمند اول برنای اصفهان

استودیو تا فردا

پویش پیشتازی

ایران تلنت

شتاب دهنده ستاک شریف

شتاب دهنده هاردتک

شتاب دهنده فینووا

شتاب دهنده سیوان کارا

شتاب دهنده نانو پل

کارگاه نوآوری هفت و هشت

شتاب دهنده یونیکا

شتاب دهنده داتیس

شتاب دهنده کاوش

شتاب دهنده بلوهلث

شتاب دهنده ابرفانت

شتاب دهنده و توسعه دهنده ژیوار

شتاب دهنده دیدینو

شتاب دهنده پارس پیاب

شتاب دهنده ژرفا

شتاب دهنده و آشیانه نوآفرینی سیرنگ

شتاب دهنده زیست بنیان

شتاب دهنده سیب سبز سلامت

شتاب دهنده جاویدان

شتاب دهنده دارویی پرسیس ژن

شتاب دهنده کفا

شتاب دهنده جهش