موسسه کنشگران توسعه پارس

سازمان مردم نهاد جوانان پارثاوا

موسسه مردم نهاد طلوع مهر و امید

باران مهر​

باران مهر​

مرکز فناوران ونوآور اشراق​

آوای قدسیان​

انجمن همیار جوانان روستایی سقز​

باران مهر​

بهار دانش سروک

پیشگامان فن نوین

موسسه مردم نهاد سپهر فردای آبیدر

جوانان نوآور کریمان

موسسه مردم نهاد دست سازه های دایان​

موسسه مردم نهاد جوانان کاراندیش مینودری

موسسه مردم نهاد جوانان نصرت

موسسه مردم نهادکانون نوآوران و فناوران

موسسه مردم نهاد پیشتازان کارآفرین نامیرا

موسسه مردم نهاد مهر آفرینان عصر کویر

کانون مردم نهاد مهد آرامش امروز

موسسه مردم نهاد مسیر فرتاک

کارآفرینان فردای سبلان

پویندگان نوید زندگی