تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب وکار

تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب وکار

توضیحات

امروزه حرکت سریع و محیط رقابتی کسب وکار, فشار بر سازمان برای گسترش سهم بازار و فرصت های سودآوری را افزایش داده است؛ بنابراین بهبود الگوی کسب وکار برای سازمان ضروری است. در این پژوهش, به منظور دستیابی به این هدف, رابطه سه سازه عوامل اقتضایی (پشتیبانی مدیریت ارشد, چشم انداز کسب وکار و تخصص عوامل خارجی) و موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد مالی شرکت بررسی شده است. این پژوهش درصدد تبیین الگوی بهبود ساز وکارهای کسب وکار شرکت در صنعت خودرو ایران است. جامعه آماری شامل شرکت های فعال در صنعت خودرو و قطعات در بازه زمانی 1383 تا 1387 است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف, کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها, توصیفی و از نوع همبستگی است. برای آزمون هفت فرضیه این تحقیق در یک نمونه گیری چند مرحله ای تعداد 162 نفر از 8 شرکت انتخاب شدند و داده ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند؛ همچنین از نرم افزار های اس پی اس اس (SPSS22) و روش معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار لیزرل (LISREL) 80/8 برای بررسی و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان می دهد, حمایت مدیریت ارشد, چشم انداز کسب وکار و کیفیت تخصص عوامل خارجی رابطه مثبت و معناداری با برنامه ریزی منابع سازمان دارند؛ همچنین بین برنامه ریزی منابع سازمان و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت, رابطه بین حمایت مدیریت ارشد و کیفیت تخصص منابع خارجی با عملکرد مالی تأیید می شود؛ در حالی که چشم انداز کسب وکار با عملکرد مالی رابطه معناداری ندارد.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

بلقیس باورصاد, بهمن حاجی پور, پویا نوروزی

تاریخ انتشار

1396

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تبیین الگوی بهبود ساز و کارهای کسب وکار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *