دانشجو

دانشگاه-کارافرین

اجرای طرح ملی ترویج کارآفرینی با مشارکت ۳۰ هزار دانشجو

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب وکارهای نوین جوانان وندا: رییس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برگزاری طرح ملی ترویج کارآفرینی این پارک با حمایت معاونت نوآوری و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف‌گذاری مشارکت ۳۰ هزار دانشجو خبر داد. به نقل از ایرنا، سید فرهنگ…