مشاوره کسب و کار

مدیر مرکز وندا با مدیر عامل بنیاد ملی کارآفرینی

دیدار مدیر مرکز وندا با مدیر عامل بنیاد ملی کارآفرینی

دیدار مدیر مرکز توسعه کسب وکارهای نوین جوانان وندا با جناب اقای دکتر امیرحسین اسدی مدیرعامل بنیاد ملی کارآفرینیبه منظور هم افزایی و تبادل اطلاعات در خصوص بررسی مبانی کسب و کار دیجیتال در مولفه های ساختاری و ایجاد فرهنگ سازی اجتماعی در حوزه کارآفرینی و اشتغال زایی جوانان در…