کارآفرینان برتر

اصفهان در صدر ثبت نام کارآفرینان برتر

اصفهان در صدر ثبت نامی های چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر قرار دارد

حسین باقری با بیان اینکه استان اصفهان در سال جاری از لحاظ تعداد کارآفرینان ثبت نامی رتبه اول در سطح کشور را دارد اظهار داشت :طبق آخرین گزارش تا دهم مردادماه، 683 اصفهانی واجد شرایط در جشنواره کارآفرینان برتر ثبت نام کرده اند که بیش از 12 درصد کل افراد…