گردشگری

گردشگری ایران پس از شیوع کرونا

گردشگری ایران پس از شیوع کرونا

🔸کمی بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران با بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی، صدور روادید گردشگری نیز متوقف شد. با توجه به سخت‌گیری‌ها حدود ۹۴ درصد سفرهای بین‌المللی کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰ هزار گردشگر خارجی به ایران سفر کرده‌اند.