دوره تربیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره

دوره آموزشی

معرفی ۳۰۰۰ GIG

این پروژه در پی:
۱-شناسایی 
۲-تربیت 
۳-آموزش 
۴-بازآموزی 
۵-مدیران ارشد ، میانی واجرایی برای گروه صنعتی گلرنگ طی ۳ سال آینده از طریق برگزاری دوره های DBA-MBA می باشد

هدف پروژه ۳۰۰۰ GIG

 • استعدادیابی پتانسیل های مدیریتی بین مدیران وکارشناسان گروه 
 • بهینه‌سازی گزینه بین نیروهای مدیریتی گروه 
 • شناسایی مدیران آینده گروه 
 • آموزش مدل یکپارچه  و بهینه‌ی مدیریتی گروه به مدیران آینده 
 • جانشین پروری بین مدیران گروه
 • ایجاد نظام سنجش ومدیریت عملکرد بین مدیران گروه 
 • تدوین و انتقال دانش مدیریتی بین مدیران نسل اول و دوم به مدیران نسل سوم و چهارم گروه
 • تربیت مدیران گروه جهت مدیریت کسب و کارهای برون مرزی گروه

مهم ترین شایستگی های مورد نظر برای مدیران ۳۰۰۰ GIG

 • ارزش آفرینی بین شرکت های گروه
 • ایجاد،مدیریت و راهبری کسب وکارهای دانش بنیان و استارت اپی
 • تسلط بر روش ها والگوهای نوین مدیریت و رهبری سازمانی
 • شناخت رفتار و اقدامات رقبا 
 • شناخت مولفه ها ومحرک های های محیطی 
 • شناخت نیازها وانتظارات مشتریان و ارباب رجوع 
 • درک تحولات وتکانه ها ومحرک های محیطی اثرگذاربر عملکردسازمان 
 • بهینه سازی محصولات وخدمات ، فرآیندهاوسیستم ها، باهدف حفظ واستمرار بقاء سازمان یا تحقق ماموریت های آن
 • پاسخ گویی شایسته ورضایت بخش به ذی نفعان سازمان
 • ارتقاء سطح رفاه اجتماعی ، اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی جامعه  

راهکار ها و استراتژی های درنظر گرفته شده برای اجرای ۳۰۰۰ GIG

 • برگزاری دوره های     POST DBA- DBA- MBA
 • ایجاد بانک اطلاعاتی از بین استعدادهای مدیریتی داخل وبیرون گروه وشرکتهای تابعه گروه
 • انجام ارزیابی ها واستعدادیابی های مستمر بین کادر مدیریتی گروه وشرکت های تابعه ومتقاضیان
   و داوطلبین بیرون از گروه وشرکت های تابعه 
 • ایجاد GIG MANAGER POOL
 • طراحی مدل بهینه شایستگی های مدیریتی گروه 
 • ایجاد باشگاه مدیران ارشد ، میانی واجرایی گروه 
 • تدوین ، چاپ وانتشار دانش مدیریت گروه وشرکت های تابعه 
 • ارایه پیشنهادهای مستمر وآنلاین در مورد استعدادهای مدیریتی شناخته شده به گروه وشرکت های تابعه 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره روی این متن کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *