محوریت سازماندهی فعالیت های اجتماعی و رسانه در اشتغال پذیری بانوان

محوریت سازماندهی فعالیت های اجتماعی و رسانه

در این جلسه با حضور سرکار خانم استکی و جمعی از نخبگان رسانه برگزار گردید.
سرکار خانم استکی در ابتدای جلسه فرمودند: در حوزه زنان و خانواده ما می توانیم از توانایی ها و ظرفیت های بانوان استفاده بهینه کنیم اما مسئله این است که ما یک دفتر سیاستگذاری هستیم و بعد اجرا به مردم و رسانه ها باز می گردد.
ایشان اشاره کردن در بحث اشتغال پذیری خانم هاباید به نقش آنها ، پایداری خانواده، شادی و در کنار این مولفه ها به کسب و کار پرداخت.
ایشان اضافه کردن رسانه ای شدن به معنای امید آفرینی برای رسیدن به هدف است.
در انتها سرکار خانم استکی از افراد حاضر خواستن خودشان را معرفی کنند و زمینه ای ک در آن مشغول هستند و تخصص دارند را نیز توضیح دهند.

پس از معارفه افراد دکتر محمد علی مصطفوی بیان کردند: ما چهار مدل جنگ داریم و مشکل اصلی ما در این میان در کنار هم نبودن توانایی ها و نبودن یک زنجیره منسجم.
در این میان جناب دکتر فرمودن ما به عنوان یک فعال اجتماعی باید کار کنیم. ایشان اشاره کردند در حوزه کسب و کار به بازار نیاز داریم و ما می توانیم خود را در این بازار نشان دهیم.

محوریت سازماندهی فعالیت های اجتماعی و رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *