پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در دی ماه سال ۱۴۰۲ بخش صنعت و معدن

اقتصاد

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کارهای نوین جوانان وندا:

در دی ماه سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱/۹ درصدی و شاخص فروش کاهش ۱/۷ درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش افزایش ۴/۵ و ۱ درصدی داشته‌اند.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۶/۴ و ۸/۵درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۴/۸ و۳/۱ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو افزایش ۶/۱ درصدی و شاخص فروش کاهش۸/۹ درصدی را تجربه کرده و نسبت به ماه قبل افزایش ۲۹/۹ و ۲۷/۵ درصدی داشته است.

موضوع قابل توجه در دی ماه سال ۱۴۰۲، افزایش نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی به ۲/۴ درصد است؛ رشته فعالیت های «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را ثبت کرده اند، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۳/۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به ۲۶/۶ درصد رسیده است. گفتنی است، میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در دی ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل تغییری نداشته و میزان۲۲/۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *