کاهش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به 34 درصد

کارخانه

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه کسب و کارهای نوین جوانان وندا:

آذر 1402 تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با 0.4 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 34 درصد رسیده است.

آخرین آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم تولیدکننده در آذر ماه به 35.1 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است.

طبق آمار بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آذر ‌امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 34 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.4 درصد کاهش داشته است.

تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفند‌ سال گذشته 42.4 درصد بوده است و بنابراین در 9 ماهه امسال تورم نقطه به نقطه تولیدکننده 8.4 درصد کاهش یافته است.

تورم ماهانه تولیدکننده در آذر 1.6 درصد محاسبه شده است؛ تورم ماهانه تولیدکننده در 4 ماه منتهی به آذر سال جاری کمتر از 2 درصد بوده است.

کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به گروه‌های اطلاعات و ارتباطات با 0.1 درصد، صنعت با 0.8 درصد و حمل و نقل و انبارداری با 0.6 درصد بوده است.

کمترین تورم نقطه به نقطه هم برای گروه های ارتباطات و اطلاعات با 4.1 درصد، صنعت با 29.6 درصد و حمل و نقل و انبارداری با 34.2 درصد است.

بیشترین نرخ تورم ماهانه هم برای گروه هتل و رستوران با 60.7 درصد و گروه سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی با 57.8 درصد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *